TV-sändningar av kommunfullmäktige!

Följ kommunfullmäktiges möten på webb-TV (Youtube). Sändningarna sänds också direkt på kabel-TV (comhem) Ställ in kanal S 6, frekvens 140,25 MHz.

Fullmäktiges sammanträden

hålls i sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.
Sammanträdena börjar klockan 17.00,
utom budgetsammanträdet som börjar klockan 10.00. Sammanträdenas längd
varierar beroende på vilka frågor som behandlas. I regel avslutas de senast klockan 22.00.

Webb- och tv-sändning

huddinge.se/live
Youtube

Lars Sjunnevik

Ansvarig utgivare

 

 

Hamid Rezaian

Hamid Rezaian

Teknikansvarig